NAŠE SLUŽBY

Výškové a stavebné práce pre vás zabezpečíme s maximálnym dôrazom na kvalitu a za ceny, ktoré očakávate.

Montážne, demontážne a servisné práce

Montážne a konštrukčné práce ako je inštalácia, osadenie, oprava, úprava, prekládka či demontáž rôznych typov samostatných konštrukcií, nadstavieb, krovov, anténnych nosičov či iných zariadení vo výškach.

Čistenie a vysávanie výškových objektov, síl, kostolov, hál

Čistenie nových ale i starých priestorov od nasadaných nečistôt či iného stavebného materiálu, odstraňovanie škvŕn po zatečení, čistenie okenných ríms/parapiet.

Montáže reklamných plachiet, panelov, svetelných reklám

Montáž plachiet, tabúľ, svetelných tabúľ, reklamných nápisov na fasády budov a rôznych reklamných predmetov.

Čistenie a umývanie fasád 

Umývanie okien, žalúzií, svetlíkov a fasád na rodinných domoch a výškových budovách pomocou horolezeckej techniky. 

Maliarské práce vo výškach 

Nátery budov, veľkoplošné reklamy, nátery striech rodinných domov, stožiarov, komínov.

Čistenie a údržba priemyselných objektov

Odprašovanie a odmasťovanie konštrukcií, technológií, výmena svietidiel.

Doplnkové služby 

Čistenie žľabov a rýn, zhadzovanie snehu zo striech, spiľovanie stromov, montážne práce na stožiaroch.

Obhliadky

Vykonávame obhliadky objektov vo výškach a nad voľnou hĺbkou, fotodokumentácie.

Výškové práce na klúč

Iné práce vo výškach podľa individuálnych potrieb klienta.

Cenník

Radi vám vypracujeme cenovú ponuku na mieru na základe vašich informácií alebo po osobnej obhliadke. V prípade záujmu prosím vyplňte nasledújuci formulár alebo nás kontaktujte na tel. čísle +421 902 271 453.