O NÁS

Sme spoločnosť zameraná na výškové práce. Ponúkame profesionálne čistenie okien, fasád a priemyselných budov ako aj špeciálne stavebné a montažne práce, ktoré nie je možné vykonať inak ako pomocou lán, plošín a rebríkov.

Odborná spôsobilosť

Sme držiteľmi certifikátov a osvedčení, používame špičkové technológie a pravidelne sa vzdelávame. Pri výškových prácach minimalizujeme riziko tak, aby vaša investícia bola čo najefektívnejšia. 

Používame kvalitné a prednostne tiež ekologicky šetrné materiály a technológie. Pracovníci firmy absolvujú pravidelné školenia (bezpečnosť práce, technologické postupy a ďalšie) a sú vybavení certifikovanými bezpečnostnými a ochrannými pomôckami. Samozrejmosťou je poistenie na všetky riziká vznikajúce pri práci vo výškach.